Citáty z publikací Římského klubu

KING, Alexander, SCHNEIDER, Bertrand. The First Global Revolution ISBN 0-679-73825-8

„Jakkoliv rouhavě to může znít, demokracie už nestačí na řešení úkolů, které jsou před námi. Složitost a technická povaha dnešních problémů znamená, že volení zástupci leckdy nedokážou včas přijmout potřebná kompetentní rozhodnutí (s.70)“. „Zdá se, že lidé potřebují společnou motivaci v podobě společného nepřítele, aby se dokázali spojit a spolupracovat… hledání obětních beránků je taktika stará jako lidstvo samo. Když nevíte, co s domácí politikou, odveďte pozornost k hrozbám z vnějšku. Sjednoťme národy proti vnějšímu nepříteli, buď skutečnému, nebo k tomu účelu vymyšlenému.“(s.71) „Při hledání nového nepřítele, který nás sjednotí, nás napadlo, že se k tomuto účelu dá využít znečištění, hrozba globálního oteplování, nedostatek vody, hladomor a podobně… Skutečným nepřítelem je však lidstvo jako takové. “(s.75)

Continue Reading

Informace o Římském klubu

Římský klub je globální think tank, který byl založen v dubnu 1968 a celosvětovou pozornost získal v roce 1972 svou zprávou Meze růstu (Limits to Growth). Zpráva upozorňovala, že je třeba zastavit hospodářský růst a že svět stojí před vyčerpáním přírodních zdrojů, především ropy do roku 1992. Mezi témata Římského klubu patří, například, diskuze o redukci populace.

Continue Reading

Informace o konferenci Bilderberg

Bilderberg (též Konference Bilderberg, Klub Bilderberg nebo Skupina Bilderberg) je označení pro výroční neformální setkání vysoce postavených evropských a severoamerických osobností z oblastí politiky, hospodářství, vojenství, médií a vysokých škol. Název skupiny je odvozen od jména hotelu v Nizozemsku, kde došlo v roce 1954 k prvnímu setkání. Setkání jsou uzavřená a probíhají za přísných bezpečnostních opatření. Jednání jsou pouze pro zvané a média na ně nemají přístup.

Continue Reading

Pyramidy? Vyspělá technika

Video 2/5 – Dokument kanadské autorky Carmen Boulter, který běžel na ČT2. Původní název: The Pyramid Code, 2010

Klasická egyptologie učí, že pyramidy byly postaveny kolem roku 2500 před Kristem. Autorka pětidílného kontroverzního cyklu Pyramidy?, ale tvrdí, že možná existují důkazy, že pyramidy jsou ještě starší… Umí už věda vysvětlit, za jakým účelem pyramidy byly postaveny, anebo je to hádanka, která ještě čeká na rozluštění. Proč toho o Egypťanech víme tak málo? Jejich technická vyspělost byla prý na nízké úrovni, ale na chrámovních zdech pyramid jsou vyobrazeni lidí, kteři provádějí přesné výpočty. Z celé řady poznatků se o nich vynořuje poměrně barvitý obraz.

Continue Reading

Georgia Guidestones monument

Georgijské poradní kameny jsou velkým žulovým památníkem v Elbert County v Georgii v USA. Zpráva, zahrnující deset zásad, je vepsána do stavby v osmi moderních jazycích a kratší zprávy jsou vepsány na vrcholku stavby ve čtyřech starověkých písmech: babylónština, klasická řečtina, sanskrt a egyptské hieroglyfy.

Continue Reading