Vidění 3. okem

Různé „nadpřirozené“ jevy a lidské schopnosti jsou zaznamenávány skrze celou historii lidstva. V dobách minulých, byli lidé s těmito schopnostmi většinou spolčování s démony, nebo čarodějnictvím a mnoho z nich bylo ze strachu popraveno, či jinak „potlačeno“ (především díky náboženskému přesvědčení). V dnešní době, se k podobným fenoménům staví lidstvo povětšinou skepticky. Věda, místo řádného zkoumání, těmito úkazy opovrhuje a samotní aktéři a lidé s „nadpřirozenými“ schopnostmi, se nechají podrobit zkoumání, jen zřídka kdy.

Více informací:

http://www.google.com/patents/US20080103409

http://www.falesni-hraci.cz/cs/blog/paranormalni-vyzva-2014/cetli-jste-clanek-o-videni-bez-oci-v-hospodarskych-novinach

Continue Reading

Paranormálni jevy – Video dokument

Virgule, přenášení energie, věštění… V paranormální jevy věří asi padesát procent lidí. Ovšem mnozí to tak nechtějí nechat. Například v Německu funguje skupina vědců, kteří si říkají Skeptikové a hledají důkazy existence paranormálních jevů. Pokud je nenajdou, pak je podle nich vše jen humbuk. Jak střet příznivců a odpůrců probíhal? A jaké jsou závěry? Svět i po těchto pokusech může zůstat klidný. Jeho podstata se nemění, přestože ještě zdaleka všemu nerozumíme.

Continue Reading